Salsa is een zeer populaire dans. Het is ook mooi meegenomen dat de dans meer sensueel - pikanter - is dan de meeste andere Latijns-Amerikaanse dansen. Salsa is geen statische stijl maar legt de nadruk op beweging. Dat betekent ook dat er geen vaste volgorde is waarin wordt gedanst. De man leidt en bepaalt aan de hand van de muziek de figuren.

Bij ons op de dansschool geven we hoofdzakelijk LA-style salsa (voor de man op tel 1 met links naar voren en voor de vrouw met rechts naar achteren). LA-style salsa wordt in Nederland het meest gedanst op feestjes.

Ook integreren wij in de les de merengue, bachata, rueda (cubaans) en salsa NewYork-style.