Salsa groepsles:

30 euro per maand; 4 lessen per maand, dus per week 1 les. Te voldoen in de eerste lesweek van de maand. Losse les kost 10 euro. Voorbeeld 1: bij 1x verzuim, dus 3 weken les zijn de kosten 3x10=30 euro. Voorbeeld 2: bij 2x verzuim, dus 2 weken les zijn de kosten 2x10=20 euro.

Privé les: 60 euro per uur per 1 of 2 personen. De prijs is afhankelijk van onder andere: op locatie, bij u thuis, etc.

Workshop: vanaf 250 euro afhankelijk van locatie en aantal personen.