1. Op uw eerste lesdag van de maand dient u het volledige cursusgeld te voldoen.
 2. Bij een tussentijdse beëindiging van de cursus, om wat voor reden dan ook , vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.
 3. Elke les wordt er een presentie lijst bij gehouden. De cursist dient zich voor de les bij de dansleraar of zijn assistente te melden.
 4. Cursisten worden verzocht bij verzuim dit per whatsapp vóór 17.30 uur te melden.
 5. Inhalen van gemiste lessen is onder voorbehoud mogelijk.
 6. Indien u zonder partner op les komt, kunnen wij u niet garanderen dat u de hele les met een partner kunt dansen. Bij een tekort aan partners zullen de helpers steeds van danspartner wisselen. Kom je met je eigen danspartner dan is het niet verplicht om te wisselen.
 7. Het is alleen in de pauze of na de les toegestaan om film / video opnames te maken.
 8. Het is niet toegestaan voor niet-leden van de dansschool om zich in de dansruimte op te houden tijdens de les.
 9. Tijdens onze danslessen maakt de dansschool wel eens videos en foto’s. Wij behouden ons het recht om deze foto’s te publiceren op onze website zonder eerst toestemming te vragen.
 10. De dansschool is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van, of schade aan jassen en andere eigendommen van onze bezoekers.
 11. De dansschool is niet aansprakelijk voor verwondingen, blessures e.d. die bezoekers van onze dansscholen oplopen tijdens, voor of na de danslessen of tijdens het vrijdansen.
 12. De dansschool behoudt zich het recht voor om een ieder de toegang tot de dansschool of dansavond te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 13. Persoonlijke hygiëne wordt erg op prijs gesteld. Het is raadzaam om fris en met schone kleren op les te komen. Salsa, Merengue en Bachata wordt vrij dicht tegen elkaar gedanst. Indien één van de partners niet fris ruikt, is dat niet prettig voor de ander.
 14. De bescherming van uw privacy is voor ons erg belangrijk. De door u aan ons opgegeven Persoonsgegevens blijven strikt geheim en wij zullen uw gegevens dan ook niet aan derden ter beschikking stellen.